třeboň.cz

...ta je jen jedna

Třeboň

Třeboň (německy Wittingau, tj. „Vítkův Luh“) je město v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, 22 km východně od Českých Budějovic, v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. V roce 2011 zde žilo přes 8,5 tisíce trvale hlášených obyvatel. Je lázeňským městem, městskou památkovou rezervací a střediskem CHKO Třeboňsko.

Historie

 • Počátky města sahají až do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté osada.
 • Farní kostel je v Třeboni (Witingenowe) připomínán kolem roku 1280
 • Název "Třeboň" pochází nejpravděpodobněji ze slova "tříbit", které znamená pěstovat, šlechtit, zlepšovat či zdokonalovat. Tříbily se zde lesy, potažmo stromy. Téměř celé Třeboňsko bylo původně zalesněné a podmáčené - od počátků osídlení se zde těžily a zpracovávaly stromy a krajina (hospodářská půda) se pro využití vysoušela.
 • 1341: Třeboň získala statut města a v letech 1376 a 1378 tzv. právo měst královských a výsadu na dovoz soli.
 • Původně byla v držení Vítkovců (Vítek z Prčic), v roce 1366 přešla pod záštitu bratrů z Rožmberka a získává svůj český název.
 • 1367: Čtyři rožmberští bratři zakládají v Třeboni Augustiniánský klášter, jako středisko vzdělanosti celé oblasti
 • 1379: založen knížecí pivovar v Třeboni
 • Ke konci 14. století bylo kolem města postaveno opevnění hradbami a příkopem, které se osvědčilo později, v husitských válkách, a proměnilo Třeboň v nedobytnou pevnost, schopnou odolat mnohým útokům.
 • Koncem 16. století měl na třeboňském zámku své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka.
 • V roce 1611 zde zemřel rožmberský vladař Petr Vok z Rožmberka, který na Třeboň přenesl své sídlo.
 • 1660: Třeboň (tehdy jako panství) se stala majetkem rodu Schwarzenbergů, kteří jej spravovali až do konce I. světové války (pozemkové reformy).
 • 1779: Zřízen katolický vikariát. Třeboňský vikariát existoval v letech 1790 - 1952
 • Od pol. 19. století fungovala Třeboň jako okresní město (politický i soudní okres), v roce 1960 byl při celostátní reorganizaci státní správy třeboňský okres zrušen a městu udělen lázeňský statut.[2]

Současnost

Město je hojně navštěvováno turisty a lázeňskými hosty. Ve městě jsou dvojí lázně: Bertiny lázně a Lázně Aurora. Sídlo zde má Rybářství Třeboň, největší rybářství v Evropě, a pivovar Regent, který se rokem založení 1379 řadí mezi nejstarší pivovary na světě. Zámek je třetím největším areálem tohoto typu (po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově) v České republice. V Třeboni sídlí Státní oblastní archiv s působností pro celý Jihočeský kraj. Širší centrum města, zahrnující historickou část místní části Třeboň I, ale i část území pod Světskou hrází, patřící do městské části Třeboň II, je městskou památkovou rezervací. Bývalý augustiniánský klášter je perlou jihočeské gotiky. Krajina je chráněna jako CHKO Třeboňsko a jako Biosférická rezervace Unesco. Město Třeboň a jeho okolí je v letním období vhodné pro relaxační cykloturistiku i projížďky na koni.

Místní části

Třeboň má osm místních částí, z nichž šest (Branná, Břilice, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína) jsou obce přičleněné k městu Třeboň; samotná Třeboň je rozdělená na Třeboň I, zahrnující historické centrum a území na východ od něj směrem na Kopeček. Třeboň II se pak rozprostírá jednak na severozápad a jednak na jih od historického centra (od Třeboně I). Za sever města je považováno území průmyslové zóny Třeboně II, rozprostřené vpravo od výpadovky na Prahu. Jih města (část Třeboně II) je tvořen územím, které se rozprostírá jižně od historického centra města, za Pivovarem Bohemia Regent, směrem na Brannou a Nové Hrady, na Domanín, Borovany a Trhové Sviny.

 • Branná
 • Břilice
 • Holičky
 • Nová Hlína
 • Přeseka
 • Stará Hlína
 • Třeboň I
 • Třeboň II

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Třeboni.
 • CHKO Třeboňsko
 • Rožmberk (největší rybník ČR)
 • Zlatá stoka
 • Nová řeka
 • Třeboňské městské opevnění
 • Zámek Třeboň, národní kulturní památka
 • Masarykovo náměstí se starou radnicí, podloubími, mariánským sloupem a kašnou
 • Zlatá hvězda, Vratislavský dům, Kamenná studně
 • Třeboňské lázeňství
 • augustiniánský klášter, národní kulturní památka
 • děkanský kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny s deskovými obrazy Mistra třeboňského oltáře a třeboňskou Madonou
 • kostel sv. Alžběty na Budějovickém předměstí
 • Schwarzenberská hrobka v Domaníně, národní kulturní památka
 • Knížecí pivovar Regent (1379), stylové restaurace
 • hřbitovní kostel sv. Jiljí v Domaníně, sousoší anděla strážce v Třeboňském parku
 • Dva železné kříže s Ukřižovaným z 18. stol. na křižovatce silnic na Nové Hrady u budovy bývalého finančního úřadu (dnes Lesostavby Třeboň)
 • Třeboňské rybí sádky s roubenou prodejnou ryb a pískovcovou sochou rybáře pod světskou hrází
 • Rybník Svět (Nevděk), Krčínův a Šustův pomník
 • Opatovický rybník a mlýn, obora, hřebčín a kaple
 • Barokní sousoší ve městě a u kostela (Sv. Václav, Sv. Jan Nepomucký, Sv.Jiljí, Sv.Augustin, Ježíš a další)
 • Čtyři velké městské brány (Budějovická, Hradecká, Novohradská a renesanční Svinenská brána s polychromovanou soškou Sv. Floriána, obloukovými štíty a sgrafitovou výzdobu)
 • Kotěrova vodárna Na Kopečku z roku 1901(v současné době je od roku 2013 ve 42 m vysoké vodárenské věži umístěna galerie buddhistického umění), barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv.Petra a Pavla, motorest u Petra Voka
 • Pergola a barokní kaple Sv. Víta, nástropní obraz (al fresco) předání ramene Sv. Víta svatému Václavu, blízký mlýn a boží muka
 • Tylovo divadlo, městské muzeum, renesanční Bílý Koníček a Beseda na Masarykově náměstí
 • Domek Josefa Kajetána Tyla u Zlaté stoky, lázeňská kolonáda, sousoší Sv. Jana Nepomuckého
 • Historická kasárna (dnes Finanční a městský úřad) na Palackého náměstí, nová kašna na nádvoří
 • Historická Rožmberská ulice s cukrárnami, kavárnami, hotely a restauracemi
 • Historická obchodní Březanova ulice s podloubími od Masarykova náměstí ke kostelu sv. Jiljí a Panny Marie Královny, brána do kláštera, bývalý Augustiniánský klášter s gotickými kaplemi, rajským dvorem, křížovou chodbou a klášterním nádvořím, barokní kašna na nádvoří, Dlouhá chodba, krytý obloukový most s pamětní deskou Třeboňského augustiniánského opata "písmáka" Kříže z Telče
 • Husova kaple s věží z roku 1925 a Nová čtvrť s Tyršovým stadionem, Tyršův pomník
 • Třeboňský menhir u Zlaté stoky a boží muka datovaná 1649 proti kiosku u Schwarzenberské hrobky s obrazem sv. Vojtěcha
 • barokní kaple Nejsvětější trojice na Pražské
 • kaple Sv.Barbory a Sv.Kateřiny datovaná 1747 v ulici Svatopluka Čecha
 • Okresní radnice s věžičkou v ulici Na Sadech (dnes základní škola vedle pošty)
 • domečková Boží muka datovaná A.d.:1810 za hřbitovem Sv. Alžběty v ulici Boženy Němcové
 • pomník obětem zla (se jmény obětí první a druhé světové války) před školou v Sokolské ulici
 • dům U Zvonku na Budějovickém předměstí v Sokolské ulici se sousední kovárnou z 18. století (bronzový zvon v 1. poschodí domu se v roce 2011 ztratil i s konzolí)
 • balvan inženýra Pavla Pavla na dřevěných saních vedle parkoviště na trávníku před vyhlídkovou restaurací "U Světa" na Hliníku
 • litinový kříž s "Ukřižovaným" (pískovcový podstavec datován 1896) se "středověkým" odrazníkem na křižovatce Sokolské třídy a ulic Chelčického a Svatopluka Čecha
 • domečková sloupková boží muka, zabudovaná do secesního domu (č. p. 175, Třeboň II) poblíž ústí Havlíčkovy ulice do Palackého náměstí
 • historický renesančně barokní Schwarzenbergský statek Dvory (Dvorce, dnes též se stylovou restaurací) s centrální věžičkou (zdaleka viditelnou při cestě od rybníka Svět) a hodinami, vpravo při státní silnici z Třeboně na Lišov
 • barokní Schwarzenbergský statek v Jiráskově ulici s tělocvičnou (Sokolovnou) mezi dopravním hřištěm u Tyršova stadionu a autobusovým nádražím Třeboň
 • Třeboňské roubené seníky na Mokrých lukách (dříve národní kulturní památka)
 • velké Schwarzenbergské seníky na stezce "Hrádeček" (jeden vyhořel a druhý je zrekonstruován na penzion poblíž Zlaté stoky za mostkem u Lesostaveb)
 • Bývalá synagoga v Třeboni v Krčínově ulici (Třeboň I čp. 50)
 • rybí sádky a původní rybářské bašty pod rybníkem Svět
 • Rybářská bašta (restaurace) na Hliníku za hotelem Bohemia

Kultura

Název města figuruje v lidové písni Okolo Třeboně. Stejnojmenný mezinárodní multikulturní festival Okolo Třeboně se v Třeboni a okolí pořádá od roku 1992. [3]

V Třeboni již od roku 1974 působí Třeboňští pištci.

Na začátku července se koná festival vážné hudby Třeboňská Nocturna.

Od roku 2010 se koná v Třeboni Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Tomuto festivalu předcházel v Třeboni od roku 2002 AniFest, který však po roce 2009 (kdy se o festival dělila Třeboň s Teplicemi) z Třeboně odešel a poté zanikl sloučením s Anifilmem.

Každých 14 dní se na náměstí konají trhy spojené s farmářskými trhy.

V Třeboni se velmi rozmohla cykloturistika, znamená to příliv tisíců cykloturistů ročně. Hlavní trasy jsou značené, ostatní - neznačené jsou stejně jako značené velmi hezké. Vytváří se nové cyklostezky. V plánu je nová cyklotrasa Třeboň - Gmünd. O prázdninách jezdí přes Třeboň autobusy vozící kola. Mnoho Třeboňáků nemá rádo cyklisty, ovšem cestovní ruch včetně cykloturistů je podstatným zdrojem příjmů pro mnoho místních podniků.

Kolem svátku sv. Vavřince (10. srpna) se v okolí Masarykova náměstí odehrává vodnická "Čochtanova Třeboň" a tradiční Myslivecké slavnosti. Na konci srpna se konají Rybářské slavnosti (viz. web města)

Informace o dění v Třeboni lze najít v měsíčně vydávaném magazínu Třeboňský svět (vydává Město Třeboň v rámci samosprávy) nebo na stránkách s aktuálním kulturním programem.

Osobnosti

 • Vilém Kvasnička - architekt

Partnerská města

 • Dánsko Horsens, Dánsko
 • Švýcarsko Interlaken, Švýcarsko
 • Rakousko Schrems, Rakousko
 • Litva Utena, Litva

UNESCO

V současnosti se zpracovává podnět k procesu, který by vedl k zapsání vzácné a jedinečné vodohospodářské soustavy na seznam UNESCO.

Fotogalerie

Odkazy

Reference

 1. Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2013 [online]. Český statistický úřad, [cit. 2013-10-04]. Dostupné online.  
 2. http://www.ceske-budejovice-jihocesky-kraj.cz/trebon/historie.php
 3. Oficiální stránky festivalu

Související články

Externí odkazy

Kategorie Třeboň ve Wikimedia Commons

Město Třeboň

Třeboň I • Třeboň II • Branná • Břilice • Stará Hlína • Nová Hlína • Holičky • Přeseka


Citace z Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebo%C5%88

Infobox

Třeboň
historické jádro Třeboně

historické jádro Třeboně

znak obce Třeboňvlajka obce Třeboňznakvlajka

status:město
NUTS 5 (obec):CZ0313 547336
kraj (NUTS 3):Jihočeský (CZ031)
okres (NUTS 4):Jindřichův Hradec (CZ0313)
obec s rozšířenou působností:Třeboň
pověřená obec:
historická země:Čechy
katastrální výměra:98,33 km²
počet obyvatel:8 588 (1. 1. 2013[1])
nadmořská výška:434 m
PSČ:379 01
zákl. sídelní jednotky:22
části obce:8
katastrální území:6
adresa městského úřadu:Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46/I
379 01 Třeboň
starosta / starostka:Terezie Jenisová
Oficiální web: http://www.mesto-trebon.cz
E-mail: posta@mesto-trebon.cz

Třeboň
Red pog.png
Třeboň
Třeboň, Česko
Zdroje k infoboxu a částem obce

Kulturní program

Třeboňská lázeňská TV

TLTV - Vysílání Třeboňské lázeňské televize 25. 1. 2019

  Přehrát...

  Novinky

  Kontaktujte nás

  Pokud byste rádi inzerovali na tomto portálu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi uvítáme i Vaše postřehy a náměty.

  Pořádáte na Třeboňsku nebo Suchdolsku nějakou akci a rádi byste o ní informovali veřejnost i touto cestou? I to je důvod nás kontaktovat. Rádi zveřejníme pozvánku na Vaší akci..

   Masarykovo náměstíMasarykovo náměstí

  Nepřehlédněte

  « »

  Doporučované služby

  Penzion Kamínek

  Byňov 64, 373 34 Nové Hrady, Czech Republic

  Penzion u Františka

  Rožmberská 36, 379 01 Třeboň

  Apartmány Agave

  Potoční 1322, Třeboň, Czech Republic

  Hotel Galerie Třeboň

  Rožmberská 35, Třeboň, Czech Republic

  Penzion Panda

  Riegrova 1150, Třeboň, Czech Republic

  Penzion U Třeboňského kola

  Táboritská 65, Třeboň

  Vila Na Výsluní

  Komenského 1206, Třeboň, Česká republika

  Penzion Třeboňsko Říše

  Třeboň 27, Domanín, Czech Republic

  Zajímavé odkazy

  On-line předprodej vstupenek

  Václav Hudeček, Supergroup, Bratři Ebenové, Lenka Filipová, Nezmaři, Radůza, Cop

  Třeboň z ptačí perspektivy

  Podívejte na virtuální prohlídku Třeboně z ptačí perspektivy!

  Archiv Třeboňské lázeňské televize

  Prolistujte si archiv TLTV, kde každý týden přibyde další díl aktulních zpráv z Třeboňska.